5 วิธีรักษา “รางสายไฟ” ที่เราควรเลือกใช้ ในการรักษา

เชื่อว่าหลายคนนั้นคงจะมี “รางสายไฟ” ใช้อยู่ภายในบ้าน หรือ ภายในโรงงานของตัวเองอย่างแน่นอน และหลายคนนั้นอาจจะแค่ใช้งานแค่รางสายไฟอย่างเดียวแต่อาจจะไม่เคยดูแลรักษารางสายไฟ ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง 5 วิธีรักษา “รางสายไฟ”  ที่เราควรเลือกใช้ ในการรักษา  เพื่อจะทำให้เรานั้นสามารถรักษารางสายไฟได้นานมากขึ้นนะครับ   อย่าพยายามทำน้ำหกใส่   ถึงแม้ว่ารางสายไฟนั้นจะมีความสามารถในการกันน้ำก็ตามแต่ แต่ว่าถ้าหากว่าทำน้ำหกใส่ก็มีแต่จะทำให้อายุการใช้งานของ รางสายไฟ นั้นสั้นลงนะครับ และ ถ้าหากว่าทำน้ำหกใส่นั้นก็อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือ อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ ดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากยืดอายุการใช้งานของ “รางสายไฟ” เราอย่าพยายามทำน้ำหกใส่นะครับ   ใช้งานให้เหมาะกับการใช้งาน   อีกข้อที่เราไม่ควรมองข้ามนั้นคือในเรื่องของ “การใช้งาน” นะครับ เพราะว่าในการใช้งานนั้นถ้าหากว่าเรานั้นจะใช้งานรางสายไฟนั้นเราจะต้องเลือกใช้รางสายไฟที่เหมาะกับหน้างานของตัวเองนะครับ โดยหน้างานจะต้องเหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าใช้งานรางสายไฟที่ไม่สามารถกันน้ำได้ แต่ใช้งานกับพื้นที่ใกล้ทะเลก็อาจจะทำให้รางสายไฟของเรานั้นเสียหายได้เร็วขึ้นนะครับ   ถ้าต้องใช้ลักษณะพิเศษในการใช้งาน ควรจะเลือกใช้ให้เหมาะสม  บางครั้งการที่เรานั้นจะใช้รางสายไฟ นั้นเราอาจจะต้องไปเดินสายไฟในที่สภาพไม่พร้อมใช้งานอย่างเช่นพื้นที่ ที่อยู่ใกล้ทะเล หรือ พื้นที่ที่มีการใช้งานในสารเคมี นั้นถ้าหากว่าเรานั้นจะต้องใช้งานรางสายไฟที่ใช้ในพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินสายไฟ นั้นเราจะอาจจะต้องสั่งทำพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าหากว่า เลือกใช้รางสายไฟแบบธรรมดาก็มีแต่จะทำให้อายุการทำงานของเรานั้นสั้นลงนะครับ  และอาจจะทำให้เกิดอันตรายด้วยนะครับ ดังนั้นถ้าหากว่ามีการใช้งานในพื้นที่พิเศษนั้นเราไม่ควรใช้รางสายไฟแบบธรรมดานะครับ   …