ขนส่งจีน

การคิดค่าส่งของผู้ให้บริการชิปปิ้งขนส่งจีน

กิจกรรมการซื้อของออนไลน์ที่เรียกได้ว่ากำลังนิยมกันอยู่ในตอนนี้ก็คือการซื้อสินค้า-พรีออเดอร์สินค้าจากจีน โดยมีทั้งซื้อแบบปลีก และมีทั้งแบบซื้อจำนวนมากมาเพื่อจำหน่ายต่อ เป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ ซึ่งการสั่งซื้อสินค้าในจำนวนมาก ๆ ก็จะต้องใช้บริการชิปปิ้งขนส่งจีนเข้ามามีส่วนในการช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของค่าส่งที่จะประหยัดมากขึ้น และมั่นใจในความปลอดภัยของตัวสินค้า ว่าจะมาถึงในสภาพที่สมบูรณ์ด้วย ผู้ที่คุ้นเคยกับการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศอยู่แล้ว หรือผู้ที่สั่งซื้อของจากจีนเป็นประจำ โดยส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้วิธีการขนส่งสินค้าที่มีส่วนช่วยเพิ่มความสะดวกหลาย ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการใช้ระยะเวลาในการขนส่งที่รวดเร็ว รอไม่นาน ประหยัดเวลามากขึ้น และเลือกบริการขนส่งจีนที่ราคาประหยัด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง วิธีดังกล่าวนั้นก็คือการใช้บริการของชิปปิ้งขนส่งจีน ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการขนส่งสินค้าให้ โดยจะมีกระบวนการที่เปรียบเสมือนชิปปิ้งเป็นตัวกลางจากจีนที่ทำหน้าที่ในการรับสินค้าแทนผู้สั่งซื้อ จากนั้นจึงดำเนินการเพื่อขนส่งสินค้าจากชิปปิ้งมายังผู้ซื้อตัวจริงที่อยู่ในประเทศไทยนั่นเอง ดูเหมือนจะเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้น หากเลือกผู้ให้บริการชิปปิ้งขนส่งจีนเจ้าที่มีความมืออาชีพอยู่แล้ว ก็จะยิ่งง่ายมากขึ้น โดยทางชิปปิ้งจะมีแนวทางในการคิดค่าขนส่งจากจีนตามรายละเอียดต่อไปนี้ การคิดค่าส่งของชิปปิ้งขนส่งจีน เมื่อรับสินค้ามาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ชิปปิ้งจะทำการคิดคำนวณน้ำหนักของสินค้า หรือทำการวัดขนาดของสินค้า แล้วนำมาคำนวณกับเรทค่าขนส่งของทางชิปปิ้ง จึงได้เป็นราคาในการขนส่งออกมา โดยจะมีสูตรในการคำนวณคือ  คิดจากการชั่งน้ำหนักสินค้า หน่วยเป็นกิโลกรัม สูตรคือ น้ำหนัก X …